Tag: Vietnamese


Cover of album that contains Em

Em by Đá Số Tới

Vietnamese, Pop Punk, Garage Band, Vietnamese Pop Punk

Cover of album that contains Bloody

Bloody by Rắn Cạp Đuôi

Drone, glitch, Vietnamese, Post-rock

Cover of album that contains Dung Họa

Dung Họa by Limebócx and Mỹ Hương

Vietnamese, Folktronica, Zither, Brainjazz